Успехът е при нас

Пробни матури за 7 клас

ПРОБНИ МАТУРИ ЗА 7 КЛАС

Наближават датите на матурите, а с това нараства страхът и напрежението от неизвестното. Ето защо, в учебен център Мелива, ще организираме пробни матури за 7 клас, за да могат учениците да усетят изпитната атмосфера и да се запознаят с правилата за провеждането му. Това ще намали до голяма степен притеснението им на самия изпит.

Дати за провеждане на пробните матури:

БЕЛ –12 май, 19 май, 2 юни с начало 14:30

МАТЕМАТИКА -11 май, 18 май, 1 юни с начало 14:30

Учениците трябва да са в офиса половин час преди изпита и да си носят синя химикалка, черен молив, линия, гума, транспортир и пергел. Пробните изпити се провеждат в офиса на учебен център Мелива на ул.Пиротска №130. Регистрация за изпит може да се направи на телефон 0878 78 98 52/0878 78 98 54 или на meliva.center@gmail.com, като се запишат трите имена на ученика, училището, което посещава и датите на изпитите които сте избрали.

Таксата за един изпит е 15лв и трябва да се внесе до 2 работни дни след регистрацията, в противен случай място за изпита не се запазва. Може да се запишете за повече от един изпит, като таксата се заплаща по банков път на сметка IBAN: BG02UBBS80021061286340, BIC UBBSBGSF, Банка: ОББ. В основание за плащане запишете трите имена на ученика и броя пробни матури.

Ако някой ученик не може да се яви на даден пробен изпит, то сумата за неизползваната услуга НЕ се възстановява. Ученикът може да получи екземпляр от пробния изпит, който да изпълни в домашни условия и да го представи за проверка. Материали не се изпращат по електронна поща.